วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง (2524)

ขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง (2524)

                     ขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น ของ อัศศิริ ธรรมโชติ
โดยหนังสือเล่มดังกล่าวรวมเรื่องสั้นทั้งหมด 13 เรื่องของผู้เขียนคนเดียวกัน รวมเล่มตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2521 หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัลซีไรต์ประจำปี พ.ศ. 2524
เรื่องสั้น "ขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง" ได้รับแรงกระตุ้นจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 คือช่วงที่มีการประกาศเรียกร้องให้ผู้ที่หลบหนีเข้าป่ากลับมารายงานตัว เน้นให้คนสำนึกในเรื่องของภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และสังคม เนื้อหาส่วนใหญ่มีแนวทางไปในทางวรรณกรรมเพื่อชีวิต ความกดดันและความขัดแย้งทางการเมือง ผู้แต่งสามารถตีปัญหาสังคมได้อย่างลึกซึ้ง สามารถสร้างตัวละครอันมีมิติเหมือนคนจริง ๆ ที่มีเลือดเนื้อให้จับต้องได้ มีความเศร้าที่อ่อนโยน สามารถสกัดกั้นอารมณ์ ลักษณะการเขียน ผู้เขียนพยายามให้รายละเอียดในการพรรณา เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่รุนแรง แต่เขาก็มีทางแก้ด้วยการสร้างอารมณ์ชดเชย ซึ่งเป็นการเขียนที่มีคุณค่ายิ่ง
เรื่องสั้นเรื่องนี้ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับเดือนกันยายน พ.ศ. 2520

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น