วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

นาฏกรรมบนลานกว้าง ( 2526 )

นาฏกรรมบนลานกว้าง ( 2526 )

            นาฏกรรมบนลานกว้าง ของ คมทวน  คันธนู เป็นวรรณกรรมสะท้องภาพสังคม ปัจจุบัน ด้วยแง่คิดที่ผดุงความยุติธรรมในสังคม ปลุกสำนึกความเป็นมนุษย์ช่วยจรรโลงและให้กำลังใจผู้ต่อสู้เพื่อสังคมที่ดีกว่า ทางด้านความคิดริเริ่ม ผู้เขียนได้นำฉันทลักษณ์โบราณพื้นบ้านและท้องถิ่นมาใช้เป็นพาหะแสดงชีวิตและความคิดปัจจุบันได้อย่างกลมกลืน เหมาะสมและงดงาม นอกจากนี้ รวมกวีนิพนธ์ชุดนี้ยังมีความสมบูรณ์ถึงพร้อมทางวรรณศิลป์ กวีสามารถเลือกสรรถ้อยคำที่มีพลัง มี ความหมายกระทบใจ มีความลึกซึ้งในแง่ของความหมายและแต่งคำประพันธ์หลายประเภทได้ดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น