วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ปณิธานกวี ( 2529 )

ปณิธานกวี  ( 2529 )

            ปณิธานกวี  ของ  อังคาร  กัลยาณพงศ์ เป็นกวีนิพนธ์ที่มีลักษณะการแสดงเป็นโคลง  กลอน และ กาพย์  มีจำนวนทั้งสิ้น   37 บท  เป็นงานที่ถึงพร้อมด้วยคุณค่าของวรรณศิลป์ เพราะมีความเด่นในการสรรใช้คำ ซึ่งยังให้เกิดจินตนาการลึกซึ้งและกว้างขวาง กลการประพันธ์ประสานขนบเก่ากับทัศนะที่มีต่อสังคมปัจจุบันได้อย่างแนบเนียน
            ปณิธานกวีประกอบด้วยบทประพันธ์ที่มีเนื้อหาหลากหลาย ครอบคลุมทั้งจักรวาล โลก และสังคมมนุษย์ แสดงศรัทธาในพระพุทธศาสนา และความเชื่อมั่น ในความเป็นอมตะของศิลปะ โดยเฉพาะวรรณศิลป์ อังคาร กัลยาณพงศ์ เป็นกวีไทยโดยเนื้อแท้ ไม่ได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมต่างประเทศทั้งในด้านความคิดและรูปแบบ และยังเป็นกวีที่มีความคิดเป็นอิสระ ไม่ถูกร้อยรัดด้วยรูปแบบที่ตายตัวนับเป็นผู้บุกเบิกกวีนิพนธ์รุ่นใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น