วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน ( 2534 )

เจ้าจันท์ผมหอม  นิราศพระธาตุอินทร์แขวน ( 2534 )
           เจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน เป็นนวนิยายที่
เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการค้นหาสัจจะหรือความจริงอันเป็นแก่นแท้ของชีวิต ซึ่งจะเกิดขึ้นกับใครที่ใดก็ได้  ในเรื่องนี้ผู้เขียนเลือกเสนอผ่านชีวิตของเจ้าหญิงล้านนาองค์หนึ่งในช่วงเวลาที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
               มาลา  คำจันทร์ เสนอนวนิยายเรื่องนี้โดยเล่าเรื่องการเดินทางไปไหว้พระธาตุอินทร์แขวนของตัวเอกคือเจ้าจันท์ ผู้มีความรู้สึกและความปรารถนาที่ขัดแย้งกันอยู่ในใจตลอดเวลา จนกระทั่งเมื่อถึงจุดหมายปลายทาง เจ้าจันทร์จึงประจักษ์ถึงสัจธรรมของชีวิต เห็นความแตกต่างระหว่างความจริงแท้กับภาพมายาก่อนการตัดสินใจครั้งสุดท้าย
จุดเด่นของนวนิยายเรื่องนี้อยู่ที่การที่ ผู้เขียนสามารถเล่าเรื่องด้วยกลวิธีการประพันธ์หลายหลาย เช่น การประยุกต์ขนบวรรณกรรมทั้งเก่าและใหม่ได้อย่างผลานกลมกลืน การดำเนินเรื่องโดยใช้ขนบของนิราศและวรรณคดีเก่าของล้านนามาสานสอดเหตุการณ์ในเนื้อเรื่อง การกำหนดเวลาของเนื้อเรื่องให้จบสิ้นภายใน 15 วัน แต่สามารถย้อนเล่าเหตุการณ์เหตุการณ์ณ์ในอดีตและปัจจุบันสลับกันไปผ่านกระแสสำนึกของตัวเอก และการสร้างปมปัญหาที่ค่อยๆ ทวีขึ้นตามลำดับจนถึงที่สุดแล้วคลี่คลายอย่างแยบยล
          คุณสมบัติพิเศษอีกประการหนึ่งของนวนิยายเรื่องนี้ คืออลังการ
   ของ ภาษาซึ่งมีกลิ่นอายของล้านนาและอุดมด้วยจินตนาการอันวิจิตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น