วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

มือนั้นสีขาว ( 2535 )

มือนั้นสีขาว ( 2535 )
           
มือนั้นสีขาวเป็นรวมบทกวีนิพนธ์สมัยใหม่ที่มีลักษณะสร้างสรรค์ทั้งความคิดและวิธีการนำเสนอ มุ่งแสดงอุดมคติอันเชิดชูคุณค่าความบริสุทธิ์และความมีน้ำใจของมนุษย์ กวีถ่ายทอดความคิดเป็นรูปธรรมที่เข้าใจได้ง่าย ผ่านบุคคลและเหตุการณ์สมมติซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงและสังคมจริง ในแต่ละบทกวีได้เสนอแง่ความคิดอย่างประณีตหลายนัย ตีความได้กว้างขวางและลึกซึ้งด้วยกลการประพันธ์ที่เฉียบคม
            ศักดิ์สิริ  มีสมสืบ  สรรค์สร้างฉันทลักษณ์อิสระขึ้นมาใหม่จากความร่ำรวยของฉันทลักษณ์ไทย แต่มีรูปแบบเป็นธรรมชาติสอดคล้องกับเนื้อหา คำที่สรรใช้เป็นคำง่าย เรียงร้อยอย่างมีลีลาจังหวะ สร้างลำนำอันทรงพลัง ให้จินตภาพเด่นชัด สื่อความคิดของกวี กระทบอารมณ์และเร้าความคิดผู้อ่าน
            มือนั้นสีขาว ให้ประสบการณ์การอ่านอันจรรโลงความหวัง ให้ผู้อ่านเห็นว่าโลกอาจสงบงดงามได้ด้วยน้ำใจอันบริสุทธิ์ของมนุษย์ด้วยกันเอง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น