วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ครอบครัวกลางถนน ( 2536 )

                                                  ครอบครัวกลางถนน ( 2536 )
            รวมเรื่องสั้นชุดนี้มีเรื่องสั้นทั้งสิ้น 13 เรื่อง ส่วนใหญ่แสดงภาพ
    ชีวิตของคนชั้นกลางในเมืองหลวง ที่กำลังต่อสู้ดิ้นรนท่ามกลางความ
 ผันแปรของสังคมปัจจุบัน โดยดึงนานาปัญหาที่หลากหลายแง่มุมมาผูกร้อยเป็นเรื่องราว ความเครียดที่ถูกสังคมบีบคั้นและเร่งรัด และความกดดันรุนแรงที่ไม่มีทางออก
            ศิลา โคมฉาย ใช้ความหลักแหลมแยบยล สรรค์สร้างงานขึ้นจากความเข้าใจชีวิตและสังคมรอบตัว โดยมีลีลาการเขียนที่สมบูรณ์ด้วยกลวิธีทางวรรณศิลป์ ใช้สำนวนโวหารที่สร้างบรรยากาศและจินตภาพ เป็นการส่งสารวรรณศิลป์ได้อย่างแนบเนียนลึกซึ้ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น