วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เวลา ( 2537 )

เวลา ( 2537 )
           
ในนวนิยายเรื่อง เวลา ชาติ  กอบจิตติ ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับชีวิต
  ซึ่งแท้จริงแล้ว ไม่มีอะไร โดยเสนอภาพชีวิตของคนชราจำนวนหนึ่งที่มีใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายรวมกันอยู่ในเรื่อนพยาบาลของสถานสงเคราะห์คนชรา ในบรรยากาศของความสิ้นหวัง คนชราเหล่านั้นยังมีความหวัง การรอคอย ความห่วงใย และความรัก โดยมีเวลาเป็น นายใหญ่ กำหนดจังหวะชีวิตอย่างไม่มีผู้ใดหลีกเลี่ยงได้
            นอกจากแนวคิดที่แสดงสัจธรรมดังกล่าวแล้ว การเสนอเรื่องยังมีลักษณะริเริ่มสร้างสรรค์ ใช้กลวิธีแปลกใหม่ประสมประสานสื่อระหว่างศิลปะของภาพยนตร์ ละคร และวรรณศิลป์ได้อย่างกลมกลืน โดยเสนอผ่านสายตาและความคิดของผู้ดูละครคนหนึ่งซึ้งเป็นนักสร้างภาพยนตร์ กลวิธีนี้ทำให้การดำเนินเรื่องน่าสนใจ มอง ได้หลายแง่มุม ตัวละครมีลักษณะเด่น มีสีสันและมีชีวิตชีวา  สารของเรื่องนี้จึงมีพลังกระทบอารมณ์ผู้อ่านให้ตระหนัก               ถึงความว่างเปล่าของชีวิตที่มนุษย์หลงยึดติดอยู่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น