วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ม้าก้านกล้วย ( 2538 )

ม้าก้านกล้วย ( 2538 )
           
ม้าก้านกล้วยเป็น รวมบทกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัยที่สะท้อนให้เห็นพลังชีวิตและจิตใจของคนชนบทที่เข้ามาสู่เมือง ด้วยความใฝ่ฝันและความหวังถึงชีวิตที่ดีกว่า และได้กลายเป็นพลังสำคัญสร้างสรรค์สังคม
            แม้คนชนบทจะพบกับชีวิตแปลกแยกในสังคมเมือง แต่ความผูกพันโหยหาชีวิตในถิ่นเดิมก็เป็นพลังหล่อเลี้ยงให้คนชนบทยืนหยัดอยู่ได้
            ไพวรินทร์  ขาวงาม สามารถใช้กลวิธีทางวรรณศิลป์ สร้างความกลมกลืนของรูปแบบและเนื้อหาด้วยการสรรคำ กวีโวหารและลำนำแห่งเสียงถ่ายทอดอารมณ์สะเทือนใจ ให้ผู้อ่านได้ร่วมรับรู้ความรู้สึกนึกคิด และสารที่สื่ออย่างสมบูรณ์งดงาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น