วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

โลกในดวงตาข้าพเจ้า(2550)

โลกในดวงตาข้าพเจ้า(2550)
     โลกในดวงตาข้าพเจ้า   ของมนตรี  ศรียงค์   เป็นบันทึกภาพความเคลื่อนไหวในชุมชนเล็กๆผ่านดวงพิเศษของกวี   ด้วยมุมมองเฉพาะตัวที่โดดเด่น   ผสมผสานกับการย้อนรำลึกเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คนที่ผ่านมาในชีวิต   สามารถทำให้เรื่องที่เป็นรูปธรรมเหล่านั้นโยงไปสู่สภาพสังคมโดยรวมได้
                      มนตรี   ศรียงค์   ประจักษ์ในสาระของชีวิตจากการงานที่เป็นจริงและผู้คนรายล้อม   แล้วนำมาถ่ายทอดในบทกวีได้อย่างกลมกลืนมีชีวิตชีวาศิลปะในการนำเสนออยู่ที่การสรรคำ  และการเรียบเรียงลำดับภาพความคิดด้วยชั้นเชิงทางวรรณศิลป์   ก่อให้เกิดความสะเทือนอารมณ์และชวนคิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น