วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมสืบค้นข้อมูลหนังสือ/อินเตอร์เน็ต

                                                          นักเรียนที่รับผิดชอบ
                                                     1.ด.ญ.กัญญาพัชร  หมวดหรี่
                                                     2.ด.ญ.อนุธิดา  จันสุข
                                                     3.ด.ช.ธัญยากร  สร้อยสุวรรณ
                                                     4.ด.ช.ทศพล  บุญยงค์
                                                     5.ด.ช.พิชิตพงศ์  ดำโชติ
                                                     6.ด.ช.พรพิทักษ์  หนูให้
                                                     7.ด.ญ.อภิญญา  กาลมุล

                       สืบค้นข้อมูลหนังสือที่ต้องการ และสืบค้นข้อมูลต่างๆจากอินเตอร์เน็ต


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น