วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมสนุกกับคำศัพท์

                                               นักเรียนที่รับผิดชอบ

                                            1.น.ส.พนิดา  เอียดมิ่ง
                                            2.น.ส.จุฑาภรณ์  จันทร์ฝาก

เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยังมีความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆในวิชาภาษาอังกฤษ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น