วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

คำพูน บุญทวี ผู้แต่งเรื่องลูกอีสาน

                         ประวัติย่อ   คำพูน บุญทวี  ผู้แต่งวรรณกรรมซีไรต์ เรื่องลูกอีสาน ปีพ.ศ.2522
                คำพูน (หรือชื่อเดิมว่านายคูน) บุญทวี เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๔๗๑
ที่บ้านทรายมูล  ตำบลทรายมูล  กิ่งอำเภอทรายมูล  จังหวัดยโสธร  บิดาเป็นครู
ประชาบาล ชื่อนายสนิท บุญทวี มารดาชื่อนางลุน บุญทวี เป็นบุตรคนโตใน
จำนวนพี่น้องทั้งหมด ๗ คน  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔  ที่โรงเรียนในบ้านเกิด
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่โรงเรียนสายปรีชาบัณฑิต จังหวัดยโสธร
คำพูนเริ่มเขียนหนังสือเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๓  เรื่องสั้นเรื่องแรกที่เขาส่งไปยัง
นิตยสารฟ้าเมืองไทย คือเรื่อง รักในเหวลึก  แต่อาจินต์ ปัญจพรรค์ เปลี่ยนชื่อให้ใหม่
เป็นนิทานลูกทุ่ง จนถึงปีพ.ศ.๒๕๑๖  เขาเขียนเรื่องสั้นได้ประมาณ ๑๐ เรื่องและยัง
มีเรื่องสั้นขนาดยาวอีก ๓ เรื่อง  ในช่วงนี้เอง  อาจินต์ ปัญจพรรค์  แนะนำให้คำพูน
อ่านหนังสือแปลเรื่อง บ้านเล็กในป่าใหญ่  (ของ ลอร่า อิงเกิลไวล์เดอร์) จึงทำให้เขา
เกิดแรงบันดาลใจ  เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนชนบทในอีสาน
เขาจึงลงมือเขียน หลังจากนั้นมา  คำพูนได้ผลิตผลงาน เขียนออกมาเรื่อยๆ  โดย
เฉพาะเรื่องสั้น  และนวนิยาย เช่น  เลือดอีสานคำให้การของคนคุกหอมกลิ่นปลาร้า,
ชุดนักเลงลูกทุ่ง เป็นต้น  ปัจจุบันคำพูนเขียนหนังสือเป็นอาชีพ
คำพูน บุญทวี เคยเป็นอดีดผู้ประกอบอาชีพหลากหลาย ตั้งแต่ระดับที่มีสถานะในสังคมคือเป็นข้าราชการในตำแหน่งครู และผู้คุม จนกระทั่งถึงอาชีพคนถีบสามล้อ
งานเขียนเขาเริ่มขึ้น เมื่อเขาลาออกจากราชการมุ่งประกอบอาชีพนักเขียนเต็มตัวเมื่ออายุ 44  หลังจากเขียนหนังสือได้เพียง 4 ปี เขาก็ประสบความสำเร็จงดงาม  ทำให้อาชีพนักเขียนของ คำพูน บุญทวี รุ่งโรจน์อย่างเห็นได้ชัดในระยะเวลาไม่ถึง 10 ปี
งานของคำพูน บุญทวี เป็นงานประเภท สีสันท้องถิ่น (Local Color) ที่สะท้อนให้เห็นถึงสาระชีวิตของคนอีสาน การกิน การอยู่ ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อต่างๆ ตั้งแต่เกิดจนตาย  ซึ่งได้มีผู้ศึกษาวิเคราะห์ไว้แล้ว รวมตลอดทั้งเรื่องสีสัน ของเรื่องและ บรรยกาศชีวิตคนอีสานด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น