วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

                                                            นักเรียนที่รับผิดชอบ

                                                        1.น.ส.อรณี  ช่วยแข็ง
                                                        2.ด.ญ.ปัทมวรรณ  จุตติภักดิ์

แสดงหนังสือพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพฯไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น