วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

นิคม รายยวา แต่งเรื่องตลิ่งสูง ซุงหนัก

ประวัตินักเขียน ชื่อ : นิคม รายยวา
ประวัติย่อ
          เกิดวันที่ 9 เมษายน ปี พ.ศ.2487 ที่ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย เดิมชื่อนิคม แระกอบวงศ์  ภายหลังเปลี่ยนนามสกุลใหม่เป็น รายยวา    เริ่มเรียนชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนเมืองเชลียง จังหวัดสุโขทัย  และสำเร็จปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
           
เริ่มต้นชีวิตการทำงานกับ บริษัทธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันปิโตรเลียม อยู่ในกรุงเทพฯ ชั่วระยะเวลาหนึ่ง แล้วเปลี่ยนไป ทำงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ที่จังหวัดกระบี่  ระยะหลังสนใจการเกษตรแบบคนต่างเมือง ลงมือทำสวนโกโก้โดยเซาะป่าเป็นร่อง ใช้แนวไม้เป็นร่มบังไพร โกโก้เสียหายหมดทั้ง 50,000 ต้น  ยังเคยทำเกษตรกรสวนยางพาราที่ภาคใต้และกลับไปทำสวนที่บ้านจังหวัดสุโขทัย  โดยสร้างผลงานประพันธ์เป็นงานอดิเรก
           
ตอนที่เรียนธรรมศาสตร์ เขาอยู่ในกลุ่ม "พระจันทร์เสี้ยว" ร่วมกับเพื่อนๆหลายคนที่มีบทบาทในวงการวรรณกรรมไทย เช่น วิทยากร เชียงกูล สุชาติ สวัสดิ์ศรี วีรประวัติ วงศ์พัวพันธ์ วินัย อุกฤษณ์ เธียรชัย ลาภานันท์ ฯลฯ เริ่มเขียนเรื่องสั้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2510-2516  แต่ทุกเรื่องได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้อ่านและนักวิจารณ์ 
           
พ.ศ. 2527 ได้นำเรื่องสั้นที่ได้เคยตีพิมพ์ในนิตยสารต่างๆ  ได้รับการรวมพิมพ์เป็นเล่มชื่อ คนบนต้นไม้   นวนิยายเรื่องที่สอง ตลิ่งสูงซุงหนัก ได้รับรางวัลดีเด่นจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติและต่อมาได้รับรางวัลซีไรต์ หรือรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ประจำปี 2531 และได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษชื่อ High Banks, Heavy Log  โดย Richard C. Lair  สำนักพิมพ์เพนกวินจัดพิมพ์
           
ได้เขียนหนังสือผจญภัยสำรับเด็กชุดค้นพบตัวเองออกมา 5 เล่ม และยังสนใจจะเขียนนวนิยายเรื่องใหม่อยู่ตลอดเวลา

ปัจจุบันสมรสกับนางกันยารัตน์ (คีรี) รายยวา  มีบุตรชายและบุตรหญิงรวม 2 คน ชื่อ รวี รายยวาและรูป รายยวา
 
นามปากกา
          นิคม กอบวงศ์ , นิคม รายยวา

งานเขียนครั้งแรก
-          เรื่อง ตะกวดกับคบผุ (2526) นวนิยาย ในนามปากกา นิคม รายยวา

ผลงานรวมเล่ม
   นวนิยาย
-          เรื่อง ตะกวดกับคบผุ ได้รับรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ในนามปากกา นิคม รายยวา
-          เรื่อง ตลิ่งสูง ซุงหนัก (2527) นวนิยาย ได้รับรางวัลซีไรต์ในปี 2531
-          เรื่อง ขออย่ารู้เลย ลงพิมพ์ใน วิทยาสารปริทัศน์ ได้รับรางวัลที่สองของบริษัทลองแมน  ไทยวัฒนาพานิช
-          เรื่อง บ่ายแห่งหมอกควัน ลงพิมพ์ในวารสารแลใต้
   รวมเรื่องสั้น
-          เรื่อง  คนบนต้นไม้ (2527) รวมเรื่องสั้น (หนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน) ใช้นามปากกา นิคม กอบวงศ์  ลงพิมพ์ในหนังสือตะวัน
   หนังสือเด็ก
-          เรื่อง ของฝากแม่
-          เรื่อง สิ่งที่สวยงาม
-          เรื่อง ปูเสฉวนในเปลือกหอยตีนช้าง
-          เรื่อง เกาะโน
-          เรื่อง เราจะปลูกกันใหม่

งานที่ได้รับรางวัล
-          พ.ศ. 2513 เรื่องสั้นชื่อ "ขออย่ารู้เลย" ได้รับรางวัลที่สองจากบริษัทลองแมน
-          พ.ศ. 2526 นวนิยายเรื่อง ตะกวดกับคบผุ ได้รับรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ในนามปากกา นิคม รายยวา
-          พ.ศ. 2527 นวนิยายเรื่อง ตลิ่งสูงซุงหนัก ได้รับรางวัลดีเด่นจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
-          พ.ศ. 2531 ได้รับรางวัลซีไรต์จากนวนิยายเรื่อง "ตลิ่งสูงซุงหนัก" และได้รับการ แปลเป็นภาษาอังกฤษชื่อ "High Banks, Heavy Log" โดย Richard C. Lair สำนักพิมพ์เพนกวินจัดจำหน่าย

ปัจจุบัน
          - ปัจจุบันหันมาเรียนรู้จากเกษตรกรในท้องถิ่นดั้งเดิม เพื่อทำสวนยางพารา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น