วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

มาลา คำจันทร์ ผู้แต่งเรื่องเจ้าจันทร์ผมหอม


ประวัตินักเขียน ชื่อ : มาลา คำจันทร์
ประวัติย่อย :มาลา คำจันทร์ เป็นนามปากกาของ เจริญ มาลาโรจน์ นักเขียนรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)จากเรื่อง เจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน เกิด 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 ที่ ต.เมืองพาน อ.พาน อ.เชียงราย จบการศึกษาจากวิทยาลัยครูเชียงใหม่ และรับราชการเป็นครู 11 ปี และได้จบปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปริญญาโท วิชาจารึกภาษาไทย คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เคยเป็นอาจารย์ภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เคยได้รับเลือกให้เป็นประธานชมรมวรรณศิลป์ ของโรงเรียนศิริมาตย์ฯ ในขณะที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลงานเขียนชิ้นแรกที่เขียนยาวคือ นิราศผาโขง งานชิ้นนี้เขียนกลอนแปดไม่ได้รับการเผยแพร่
ผลงานรวมเล่ม
1.       ทางที่ต้องเดิน (รวมเรื่องสั้น) 2523
2.       หมู่บ้านอาบจันทร์ 2523
3.       เด็กบ้านดอย 2524
4.       ไอ้ค่อม 2525
5.       ลูกป่า 2525
6.       นกแอ่นฟ้า 2526
7.       วิถีคนกล้า 2527
8.       บ้านไร่ชายดง 2528
9.       ลมเหนือและป่าหนาว (รวมเรื่องสั้น) 2529
10.    ท้าสู้บนภูสูง (เรื่องแปล) 2531
11.    เขี้ยวเสือไฟ 2531
13.    เจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน เขียนจากจินตนาการของผู้เขียนเอง โดยไม่ใช่นำมาจากนิทานพื้นบ้านแต่อย่างใด ผู้เขียนบอกในคำนำว่าอยากลองเขียนถึงผู้หญิงในประวัติศาสตร์ ว่าจะมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไร เพราะบันทึกประวัติศาสตร์ไม่ได้บอกสิ่งเหล่านี้เอาไว้ หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ปี 2534
14.    สิงหะนาคะ 2534
15.    เหรียญเวทมนตร์ 2534
16.    แพะขาวแพะดำ (นิทานสำหรับเด็ก) 2534
17.    แมวน้อยตกปลา (นิทานสำหรับเด็ก) 2534
18.    ฟ้ากว้างเท่าปากบ่อ (นิทานสำหรับเด็ก) 2534
19.    ดงคนดิบ 2535
20.    ไฟพรางเทียน (รวมเรื่องสั้น) 2535
21.    ตำนานบรพพชน(เรื่องเล่าจากตำนาน) 2537
22.    เรื่องเล่าจากดงลึก (เรื่องราวจากคำบอกเล่า) 2538
23.    เมืองลับแล 2539
24.    ใต้หล้าฟ้าหลั่ง 2540
25.    ดาบอุปราช 2541
26.    สร้อยสุคันธา 2543

ปัจจุบัน : เป็นนักเขียนอิสระ แต่งงานเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 กับนางสาวณัฐยาภรณ์ ไชยหล้า หรือ "กระถิน" ปัจจุบันมีลูก 2 คน คือ เด็กชาย รักพล มาลาโรจน์ และเด็กหญิง ภิรภรณ์ มาลาโรจน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น