วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ศักดิ์สิริ มีสมสืบผู้แต่งเรื่องมือนั้นสีขาว

ประวัติ
ศักดิ์สิริ มีสมสืบ หรือชื่อจริงคือ กิตติศักดิ์ มีสมสืบ (เกิดวันศุกร์ 23 สิงหาคม 2500 ที่ ชัยนาท) นักเขียนได้รับรางวัลซีไรต์ ในปี 2535 จากเรื่อง มือนั้นสีขาว
ใช้ชีวิตในวัยเด็ก เรียนชั้นประถม มัธยมตอนต้นที่อำภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 2515-2520 ศึกษาศิลปะที่ โรงเรียนเพาะช่าง (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์) จนจบชั้นประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิชาเอกจิตรกรรมสากล ระหว่าง 2516-2520 ได้ศึกษาศิลปะวรรณกรรมและปรัชญาจาก จ่าง แซ่ตั้ง และกวีคนสำคัญของประเทศ
2521 เข้ารับราชการครูสังกัดกรมสามัญศึกษา 2524 จบคุรุศาสตร์บัณฑิต เอกศิลป-ศึกษา จาก วิทยาลัยครูพระนคร ปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระ ใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่ ณ กระท่อมเดี่ยวก้อยริมแม่น้ำยม อำเภอชุมแสง นครสวรรค์ เขียนหนังสือ เขียนรูป แต่งเพลง นอนเปล และกวาดใบไม้

[แก้] ผลงานที่ตีพิมพ์แล้ว

  1. 2526 : ตุ๊กตารอยทราย (บทกวี)
  2. 2528 : คนสอยดาว (บทกวี)
  3. 2531 : มือนั้นสีขาว (บทกวี) ได้รับ รางวัลซีไรต์ ในปี 2535
  4. 2535 : เกี่ยวก้อย (ผลงานเพลง)
  5. 2538 : ทัศนียภาพที่เปลี่ยนไป (แสดงจิตรกรรม ที่บางกอกแกลลอรี่)
  6. 2538 : ตะตั้งเทิ้งตั้ง (รวมเรื่องสั้น)
  7. 2541 : ก็พอใจอยากจะรักให้หนักหนา (บทกวี)
  8. 2548 : สมควรแก่เวลา (รวมเรื่องสั้น)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น