วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2554

แรคำ ประโดยคำ ผู้แต่งเรื่องในเวลา
ประวัตินักเขียน ชื่อ : แรคำ ประโดยคำ
ประวัติย่อย :แรคำ ประโดยคำ เป็นนามปากกาของ สุพรรณ ทองคล้อย เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2496 จังหวัดจันทบุรี ได้รับปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาไทย) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิต (วรรณคดี) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันรับราชการตำแหน่ง รศ.ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ และในปลายปี 2538 เดินทางไปสอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาเยอรมัน ในภาควิชา ภาษาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัย Passau รัฐบาวาเรีย
ผลงานรวมเล่ม
  1. แรคำ (2528) รางวัลกวีนิพนธ์ดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
  2. ลานชเล (2533) รางวัลชมเชยกวีนิพนธ์ 2534 จากคณะกรรมพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
  3. ดิน น้ำ ลม ไฟ (2535) เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์
  4. น้ำพุรุ้ง (2538)
  5. อุตระ (2540) นิยายเรื่องแรก
  6. ในเวลา (2541) รางวัลซีไรต์
  7. ไฟต่อฝัน (2542) ความเรียง

ปัจจุบัน : รับราชการตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น