วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ซอยเดียวกัน (2527 )

ซอยเดียวกัน (2527 )

            ซอยเดียวกัน ของ วาณิช  จรุงกิจอนันต์ ประกอบด้วยเรื่องสั้น 15 เรื่อง เสนอเนื้อหาต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น ผาติกรรม   เพลงใบไม้ เป็นเรื่องที่ชี้ให้เห็นถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทยที่คนไทยจะต้องอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของชาติ เรื่อง ครกกับสาก แสดงให้เห็นความกล้าในการเขียนเรื่องต่อต้านความลมลายในการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธ์ และที่ขาดไม่ได้คือเรื่องขบขัน เสียดสีประชดประชันสังคม
            นอกจากนี้ วาณิชยังสามารถเอาวรรณศิลป์ มาสอดประสานเข้ากับเนื้อหาได้เป็นเนื้อเดียวกัน เนื้อหาอันหลากหลายนั้นยังเสนอความคิดที่มีคุณค่าต่อสังคม และ มนุษยชาติ โดยเฉพาะต่อสังคมไทยของเรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น