วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ตลิ่งสูง ซุงหนัก ( 2531 )

ตลิ่งสูง  ซุงหนัก  (  2531 )
             นวนิยายเรื่องตลิ่งสูง  ซุงหนัก ของ นิคม  รายนาวา เป็นเรื่องของคนผู้
   แสวงหาความหมายและคุณค่าของชีวิต และพบว่าทุกคนมีการเกิดและความตายอย่าง
        ละหนึ่ง แต่สิ่งที่อยู่ระหว่างกลางนั้นเป็นชีวิต เราต้องหาเอาเอง ในขบวนการแสวงหานั้น ตัวเอกคือคำงายก็ได้ตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตโดยเห็นว่า คนเรานั้นมัวแต่รักษาซากที่ไม่มีชีวิตไม่เคยรักษาชีวิตที่อยู่ในซากเลย เขาจึงเลือกรักษาชีวิต โดย เลี้ยงมัน  รักมัน ถนอมมัน และเห็นความสัมพันธ์โยงใยระหว่างชีวิตทั้งหลาย
            นิคม  รายยวา นำเสนอแนวคิดนี้ผ่านชีวิตและความรู้สึกนึกคิดของคำงาย  ควาญช้าง ลากซุง คนล่องแพ ช่างแกะสลักไม้ และช่างสตัฟฟ์ซากสัตว์
            ผู้เขียนสามารถสานอาชีพสามัญธรรมดาของชาวบ้านริมน้ำยมได้อย่างแยบยลและลุ่มลึก ทำให้ผู้อ่านติดตามการแสวงหาความหมายของชีวิต และได้คำตอบในที่สุด
            แนวการเขียนและกลวิธีที่ใช้ในนวนิยายเรื่องนี้มีลักษณะเด่น  ได้แก่ การเล่าเรื่องผ่านกระแสสำนึกของตัวเอก การใช้สัญลักษณ์ การสรรใช้ถ้อยคำภาษาที่ สั้น ง่าย และ สมบูรณ์ ด้วยความหมาย
นอกจากนั้น นวนิยายเรื่องนี้ยังงามและชัดด้วยภาพและบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นสายน้ำ สายหมอก ล่องแพ ลากซุง สลักช้าง สตัฟฟ์สัตว์ หรือเสียงกลองและสีสันของดอกไม้ ทุกประการนี้ประสานกลมกลืนกันอย่างมีเอกภาพทำให้ผู้อ่านตระหนักในที่สุดว่าการดำเนินชีวิตคือการลากซุงหนักขึ้นตลิ่งสูง เพื่อนำซุงขึ้นไปสร้างสิ่งที่เป็นเพียง       
ซากชีวิตอันไร้คุณค่า


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น