วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

อมตะ ( 2543 )

อมตะ ( 2543 )
อมตะ เป็นนวนิยายเชิงจินตนาการถึงโลกอนาคต เกี่ยวกับการแสวง
หาความเป็นอมตะของชีวิต โดยใช้รูปแบบวิวาทะระหว่างแนวคิดบริโภคนิยมกับแนวคิดทางศาสนาของโลกตะวันออก โครงเรื่องหลักคือการทำโคลนมนุษย์ในอนาคตและการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ อันนำไปสู่ปัญหาด้านมนุษยธรรมและจริยธรรม
จุดเด่นของนวนิยายเรื่องอมตะ คือการที่ผู้เขียนสามารถนำประเด็นที่คาดการณ์ว่าจะเป็นปัญหาความขัดแย้งในอนาคตมาผูกเรื่อง และสร้างตัวละครเป็นตัวแทนความเชื่อ 2 แนว ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม เพิ่มสีสันด้วยการเสียดสีและวิพากษ์วิจารณ์สังคมปัจจุบัน สร้างความสะเทือนใจและกระตุ้นให้ตระหนักถึงปัญหาร่วมกันของมนุษย์ชาติ ท้าทายให้ขบคิดต่อว่า อะไร คือความหมายที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์และความเป็นอมตะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น