วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ปูนปิดทอง ( 2528 )

              ปูนปิดทอง ( 2528 )

       นวนิยายเรื่องปูนปิดทอง เป็นวรรณกรรมริเริ่มสร้างสรรค์  เนื้อเรื่องเกี่ยวกับความรักของหนุ่มสาวที่มีปัญหาครอบครัวบ้านแตกสาแหรกขาด ซึ่งผู้เขียนได้ส่องสะท้อนความเข้าใจของชีวิต ให้เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ในหน้าที่ของพ่อแม่ ทำให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน
            นอกจากนี้ ปูนปิดทองยังเสนอแนวคิดเป็นประโยชน์สร้างสรรค์ให้กับชีวิตครอบครัว ด้วยความงดงามของชีวิต โดยใช้ความเลวร้ายเปรียบเทียบให้เกิดสำนึกร่วมกัน ตัวละครให้รายละเอียดของบรรยากาศที่สละสลวย งดงาม ประณีตเปรียบเทียบแง่คิดทั้งดีและเลว พร้อมกับคำตอบที่กระตุ้นให้ตระหนักถึงชีวิตครอบครัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น